maj 2024

Midsommarblot torsdag 20 juni 2024

med Forn Sed Stockholm

Välkommen på midsommarblot! På sommarsolståndets eftermiddag samlas vi och firar fruktbarhetens, livets och kärlekens makter, vanasyskonen Frej och Freja. Vi kommer tillsammans maja och resa midsommarstången samt blota och skåla för sommarens skönhet och fröjder.

SAMLING

Vi möts upp torsdag 20 juni 2024 kl 17:50 vid parkeringen vid Äventyrsbanan (Ältavägen 109). Buss 401 från Slussen stannar vid busshållplats Tenntorp. Tillsammans går vi till blotplatsen vid Sandasjön. Kom i tid!

KOM I TID!

Kom i tid av respekt till makter och människor, så vi inte behöver avbryta blotet.

TA GÄRNA MED

  • Pynt såsom blommor osv till majstången.
  • Eget horn eller dryckeskärl.
  • Mat till gillet som räcker för två.
  • Sittunderlag eller liknande.
  • Egen personlig blotgåva (förslag: något årstidsrelaterat etc).
  • Personliga gudastöttor (om du har).
  • Trumma eller annat instrument (om du har).
  • Kläder efter väder.

SÅNGER

Vi kommer sjunga lite sånger under blotet, öva gärna innan:

GILLE

Efter blotet har vi gille i form av knytis på blotplatsen. Ta med mat som räcker till dig själv och minst en till, samt något att sitta på.

ALLA ÄR VÄLKOMNA

Detta är ett öppet och publikt blot för alla som är intresserade, oavsett religiös tillhörighet osv. Inget medlemskap eller erfarenhet krävs, endaste ett ärligt, öppet och respektfullt sinne.

PRIS

Blotet är kostnadsfritt men vi tar gärna emot gåvor för att täcka utgifter för rekvisita såsom mjöd osv. Betalas kontant eller genom Swish på plats.

BARN OCH DJUR

Med hänsyn och respekt till makter och människor tar vi inte med små barn och husdjur, utan låter dessa stanna hemma.

TILLGÄNGLIGHET

Begränsad framkomlighet då vi kommer gå på rotiga och steniga småstigar.

BLOTLAGET

Forn Sed Stockholm är ett blotlag inom Samfundet Forn Sed och vi står för en demokratisk, pluralistisk och ekologisk livssyn. Vi bejakar religionsfrihet och tolerans i det mångkulturella samhället. Det är en anda vi bär med oss i våra blot och gillen.

FRÅGOR

Blotgode för detta blot är Bruse och frågor mm kan ställas till bruse@asatru.se

OBS! Med reservation för att det kan ställas in eller ändras med kort varsel pga omständigheter utom vår kontroll såsom beslut från myndigheter eller liknande.

Välkomna!