Torsblot på Gåseborg måndag 29 juli 2024

med Forn Sed Stockholm

Mitt i högsommaren, samlas vi till ett Torsblot, med efterföljande gille av knytiskaraktär. Denna gång på en ny magisk plats: varmt välkomna till Gåseborg!

Rödskägg, rönnens man, Du starkast bland regin.
Kom och krossa troll och jättar med Din megin...”

SAMLING 18.00

Med bil: Vid parkeringsplatsen “Hummelmora parkering“. (Länk till vägbeskrivning nedan).
Kollektivt: buss 553H eller 553V (17:38) från Jakobsbergs station, till busshållplats “Sandviksskolan” Vi möter upp på båda platserna och promenerar mot Sandvik gård där vi båda grupper möts för gemensam promenad upp till Gåseborg.

KOM I TID

Kom i tid av respekt för makter och människor, så vi inte behöver avbryta eller försena blotet.

TA GÄRNA MED

* Eget horn eller dryckeskärl.
* Egen personlig blotgåva, gärna årstidsrelaterat
(och naturligtvis biologiskt nedbrytbart).
* Personliga gudastöttor (om du har).
* Trumma eller annat instrument (om du har).
* Mat till gillet som räcker till två och sittunderlag eller
liknande.

SÅNGER

* Frid i ring
* Locke ran
* Torssången

ÖVRIGT

Kläder efter väder. Det kan vara blåsigt uppe på Gåseborg.

Ny på blot? Du behöver inte föranmäla dig eller vara medlem för att delta. Forn Sed Stockholm är ett blotlag i Samfundet Forn Sed och följer dess stadgar (inkluderande och tolerant syn på politik, religion, läggning, med en ekologisk livssyn).

Värdar för detta blot är Lennart Carlsson och Andréa Gardeling Fässler.

FRÅGOR kan besvaras av

Lennart Carlsson carlssonlx0@gmail.com
Andréa Gardeling Fässler andrea.g.fassler@hotmail.com

Vägbeskrivning Hummelmora parkering:
https://maps.app.goo.gl/XUbjoJJbc9fGN5U5A

Gåseborg
https://maps.app.goo.gl/ojvPDZVfaddMGaxc8