september 2023

Frid i ring

I inledningen på våra blot så utlyser vi blotsfrid, där ingen må skada andra deltagare i ringen med ord eller slag. Under tiden vi sjunger nedanstående visa så skickar vi runt edsringen så alla kan gå i ed på att hålla blotsfrid. Den som inte tar emot ringen eller går i ed på att hålla blotsfrid, måste lämna blotet.

Frid i ring och frid i sin
makter lyssna till eden min

Frid i ring och frid i sin
makter lyssna till eden min

Ej ska jag skada med ord eller slag
heder i håg och handling har jag

Ej ska jag skada med ord eller slag
heder i håg och handling har jag

Text och melodi: Henrik Hallgren

Hur visan går kan lyssnas på YouTube.