Bild från höstblotet 2023

Stallen på höstblotet 2023.

© Andréa Gardeling Fässler