Bilder från midsommarblotet 2023

Ekivok ihopsättning av midsommarstången

© 2023 Bruse LF Persson

Taktfast trummande för midsommarstångsihopsättningsleken.

© 2023 Bruse LF Persson