Bild från julblotet 2022

Stallen på julblotet 2022.

Stallen på julblotet 2022.

© 2022 Bruse LF Persson