Bild från alvablotet 2023

Stallen med ljus och blotgåvor.

© Bruse LF Persson