Bild från jublotet 2021

Stallen på julblotet 2021.

© 2021 Bruse LF Persson