Bilder från midsommarblotet 2022

Gruppbild på midsommarblotet 2022.

© 2022 Bruse LF Persson

Stallen på midsommarblotet 2022

© 2022 Bruse LF Persson