aktiviteter

Aktiviteter 2024

På blotlagets senaste ting beslutades följande aktiviteter:

  • Vårblot onsdag 20 mars 2024.
  • Majblot onsdag 1 maj 2024 klockan 16:00 vid Sandasjön.
  • Midsommarblot torsdag 20 juni 2024 kl 18:00 vid Sandasjön.
  • Torsblot måndag 29 juli 2024 klockan 18:00.
  • Höstblot söndag 22 september 2024 klockan 16:00 vid Sandasjön.
  • Alvablot lördag 2 november 2024 klockan 16:00 vid Eriksdal.
  • Julblot 21 december 2024 klockan 16:00 vid Kärrtorp.

Detaljer meddelas senare i god tid.

Med reservation för ändringar.