februari 2024

Disernas sång

Från Östres fäste stiger himmelens brud.
Så full av kraft, i alveglans
Står Sunna i sin skrud
Och diser danar ljus.

Vi hälsar, vi hälsar, vi hälsar vår stora fru
Vi hälsar, vi hälsar alla mäktiga diser nu.
Vi hälsar, vi hälsar, vi hälsar vår stora fru
Vi hälsar, vi hälsar alla nu.

I vinterns mitt
så vitklädd
är Fjörgyns hud
För årets mål
ger vi eldborgs skål
som värnar hem och hus
Och diser danar ljus

Vi hälsar, vi hälsar, vi hälsar vår stora fru
Vi hälsar, vi hälsar alla mäktiga diser nu.
Vi hälsar, vi hälsar, vi hälsar vår stora fru
Vi hälsar, vi hälsar alla nu.

Text och musik: Henrik Hallgren