Om blotlaget

Blotlaget finns i Stockholm och anordnar bland annat årstidsblot, utflykter till heliga platser, sångträffar och skapande samtal kring mytologi och sed. Blotlaget har en öppen Facebooksida.

Vi är anslutna till Samfundet Forn Sed och för att delta på våra aktiviteter ska du respektera Samfundets värdegrund:

Samfundet står för en medmänsklig och demokratisk livssyn och erkänner alla människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet, ursprung, funktionsvariation, ålder eller sexuell läggning. Samfundet står för religiös tolerans och religionsfrihet i dagens mångkulturella samhälle. 

Att delta

Alla aktiviteter som publiceras på denna webbsida eller på vår Facebooksida är öppna för alla som är intresserade. Du behöver inte vara medlem i något trossamfund för att delta. Observera att det inte är någon teater där du kan stå bredvid och se på, utan alla ska delta.

Blotlaget uppskattar ekonomiskt bidrag som ni kan lämna på plats (eller Swish), för omkostnaderna i samband med blotet.

Blotlagsmedlemmar

Blotlaget är en arrangörsgrupp och medlem i blotlaget kan den bli som vill vara med och göra saker såsom iordningställa före och efter blot, planera, köpa in saker osv. De flesta av våra aktiviteter är öppna för alla. Du kan kontakta blottlagt via Bruse.

Sylvia
Bruse
Nik
Lucas
Andrea
Lennart
Andréa
Gyllenborst