Torsblot på Gåseborg måndag 29 juli 2024

med Forn Sed Stockholm

Mitt i högsommaren, samlas vi till ett Torsblot, med efterföljande gille av knytiskaraktär. Denna gång på en ny magisk plats: varmt välkomna till Gåseborg!

Rödskägg, rönnens man, Du starkast bland regin.
Kom och krossa troll och jättar med Din megin...”

SAMLING 18.00

Med bil: Vid parkeringsplatsen “Hummelmora parkering“. (Länk till vägbeskrivning nedan).
Kollektivt: buss 553H eller 553V (17:38) från Jakobsbergs station, till busshållplats “Sandviksskolan” Vi möter upp på båda platserna och promenerar mot Sandvik gård där vi båda grupper möts för gemensam promenad upp till Gåseborg.

KOM I TID

Kom i tid av respekt för makter och människor, så vi inte behöver avbryta eller försena blotet.

TA GÄRNA MED

* Eget horn eller dryckeskärl.
* Egen personlig blotgåva, gärna årstidsrelaterat
(och naturligtvis biologiskt nedbrytbart).
* Personliga gudastöttor (om du har).
* Trumma eller annat instrument (om du har).
* Mat till gillet som räcker till två och sittunderlag eller
liknande.

SÅNGER

* Frid i ring
* Locke ran
* Torssången

ÖVRIGT

Kläder efter väder. Det kan vara blåsigt uppe på Gåseborg.

Ny på blot? Du behöver inte föranmäla dig eller vara medlem för att delta. Forn Sed Stockholm är ett blotlag i Samfundet Forn Sed och följer dess stadgar (inkluderande och tolerant syn på politik, religion, läggning, med en ekologisk livssyn).

Värdar för detta blot är Lennart Carlsson och Andréa Gardeling Fässler.

FRÅGOR kan besvaras av

Lennart Carlsson carlssonlx0@gmail.com
Andréa Gardeling Fässler andrea.g.fassler@hotmail.com

Vägbeskrivning Hummelmora parkering:
https://maps.app.goo.gl/XUbjoJJbc9fGN5U5A

Gåseborg
https://maps.app.goo.gl/ojvPDZVfaddMGaxc8

Midsommarblot torsdag 20 juni 2024

med Forn Sed Stockholm

Välkommen på midsommarblot! På sommarsolståndets eftermiddag samlas vi och firar fruktbarhetens, livets och kärlekens makter, vanasyskonen Frej och Freja. Vi kommer tillsammans maja och resa midsommarstången samt blota och skåla för sommarens skönhet och fröjder.

SAMLING

Vi möts upp torsdag 20 juni 2024 kl 17:50 vid parkeringen vid Äventyrsbanan (Ältavägen 109). Buss 401 från Slussen stannar vid busshållplats Tenntorp. Tillsammans går vi till blotplatsen vid Sandasjön. Kom i tid!

KOM I TID!

Kom i tid av respekt till makter och människor, så vi inte behöver avbryta blotet.

TA GÄRNA MED

  • Pynt såsom blommor osv till majstången.
  • Eget horn eller dryckeskärl.
  • Mat till gillet som räcker för två.
  • Sittunderlag eller liknande.
  • Egen personlig blotgåva (förslag: något årstidsrelaterat etc).
  • Personliga gudastöttor (om du har).
  • Trumma eller annat instrument (om du har).
  • Kläder efter väder.

SÅNGER

Vi kommer sjunga lite sånger under blotet, öva gärna innan:

GILLE

Efter blotet har vi gille i form av knytis på blotplatsen. Ta med mat som räcker till dig själv och minst en till, samt något att sitta på.

ALLA ÄR VÄLKOMNA

Detta är ett öppet och publikt blot för alla som är intresserade, oavsett religiös tillhörighet osv. Inget medlemskap eller erfarenhet krävs, endaste ett ärligt, öppet och respektfullt sinne.

PRIS

Blotet är kostnadsfritt men vi tar gärna emot gåvor för att täcka utgifter för rekvisita såsom mjöd osv. Betalas kontant eller genom Swish på plats.

BARN OCH DJUR

Med hänsyn och respekt till makter och människor tar vi inte med små barn och husdjur, utan låter dessa stanna hemma.

TILLGÄNGLIGHET

Begränsad framkomlighet då vi kommer gå på rotiga och steniga småstigar.

BLOTLAGET

Forn Sed Stockholm är ett blotlag inom Samfundet Forn Sed och vi står för en demokratisk, pluralistisk och ekologisk livssyn. Vi bejakar religionsfrihet och tolerans i det mångkulturella samhället. Det är en anda vi bär med oss i våra blot och gillen.

FRÅGOR

Blotgode för detta blot är Bruse och frågor mm kan ställas till bruse@asatru.se

OBS! Med reservation för att det kan ställas in eller ändras med kort varsel pga omständigheter utom vår kontroll såsom beslut från myndigheter eller liknande.

Välkomna!

Majblot onsdag 1 maj 2024 kl 16

MAJBLOT MED FORN SED STOCKHOLM

Vi samlas för att blota till sommarhalvårets livgivande makter. Vi vänder oss till Freja, Frej, Jord, Tor, Siv och Sunna.

Nu är också tid att vi gör oss av med det gamla som inte längre gagnar oss för att göra plats för det nya. Vi kastar det vi inte längre vill bära med oss i vårelden, något du skriver ner på en papperslapp och som vi tillsammans ger till elden.

SAMLING

Vi möts upp kl 16:00 vid parkeringen vid Äventyrsbanan (Ältavägen 109). Buss 401 från Slussen stannar vid busshållplats Tenntorp. Tillsammans går vi till blotplatsen vid Sandasjön. Kom i tid!

KOM I TID!

Kom i tid av respekt till makter och människor, så vi inte behöver avbryta blotet.

TA GÄRNA MED

• Eget horn eller dryckeskärl.
• Mat till gillet som räcker för två.
• Sittunderlag eller liknande.
• Egen personlig blotgåva (förslag: något årstidsrelaterat etc).
• Penna och lite papper.
• Personliga gudastöttor (om du har).
• Trumma eller annat instrument (om du har).
• Kläder efter väder.

VÅRSTÄDNING

Nu är också tid att vi gör oss av med det gamla som inte längre gagnar oss för att göra plats för det nya. Vi kastar det vi inte längre vill bära med oss i vårelden, något du skriver ner på en papperslapp och som vi tillsammans ger till elden. Ta gärna med penna och papper.

SÅNGER

Vi kommer sjunga lite sånger under blotet, öva gärna innan:
• Locke Ran: https://www.fornsedstockholm.se/locke-ran/
• Frid i ring: https://www.fornsedstockholm.se/frid-i-ring/
• Heimdal: https://www.fornsedstockholm.se/heimdalsangen/
• Sköna maj: https://www.youtube.com/watch?v=uYnuGhuJWMA

GILLE

Efter blotet har vi gille i form av knytis på blotplatsen. Ta med mat som räcker till dig själv och minst en till, samt något att sitta på.

ALLA ÄR VÄLKOMNA

Detta är ett öppet och publikt blot för alla som är intresserade, oavsett religiös tillhörighet osv. Inget medlemskap krävs, endaste ett ärligt, öppet och respektfullt sinne.

PRIS

Blotet är kostnadsfritt men vi tar gärna emot gåvor för att täcka utgifter för rekvisita såsom mjöd osv. Betalas kontant eller genom Swish på plats.

BARN OCH DJUR

Med hänsyn och respekt till makter och människor tar vi inte med små barn och husdjur, utan låter dessa stanna hemma.

TILLGÄNGLIGHET

Begränsad framkomlighet då vi kommer gå på rotiga och steniga småstigar.

BLOTLAGET

Forn Sed Stockholm är ett blotlag inom Samfundet Forn Sed och vi står för en demokratisk, pluralistisk och ekologisk livssyn. Vi bejakar religionsfrihet och tolerans i det mångkulturella samhället. Det är en anda vi bär med oss i våra blot och gillen.

FRÅGOR

Blotgode för detta blot är Bruse och frågor mm kan ställas till bruse@fornsedstockholm.se

OBS! Med reservation för att det kan ställas in eller ändras med kort varsel pga omständigheter utom vår kontroll såsom beslut från myndigheter eller liknande.

Välkomna!

Disernas sång

Från Östres fäste stiger himmelens brud.
Så full av kraft, i alveglans
Står Sunna i sin skrud
Och diser danar ljus.

Vi hälsar, vi hälsar, vi hälsar vår stora fru
Vi hälsar, vi hälsar alla mäktiga diser nu.
Vi hälsar, vi hälsar, vi hälsar vår stora fru
Vi hälsar, vi hälsar alla nu.

I vinterns mitt
så vitklädd
är Fjörgyns hud
För årets mål
ger vi eldborgs skål
som värnar hem och hus
Och diser danar ljus

Vi hälsar, vi hälsar, vi hälsar vår stora fru
Vi hälsar, vi hälsar alla mäktiga diser nu.
Vi hälsar, vi hälsar, vi hälsar vår stora fru
Vi hälsar, vi hälsar alla nu.

Text och musik: Henrik Hallgren