Bruse

Majblot onsdag 1 maj 2024 kl 16

MAJBLOT MED FORN SED STOCKHOLM Vi samlas för att blota till sommarhalvårets livgivande makter. Vi vänder oss till Freja, Frej, Jord, Tor, Siv och Sunna. Nu är också tid att vi gör oss av med det gamla som inte längre…

Disernas sång

Från Östres fäste stiger himmelens brud.Så full av kraft, i alveglansStår Sunna i sin skrudOch diser danar ljus. Vi hälsar, vi hälsar, vi hälsar vår stora fruVi hälsar, vi hälsar alla mäktiga diser nu.Vi hälsar, vi hälsar, vi hälsar vår…

Alvagalder

Vid alvabloten brukar vi sjunga denna galder. Alvatid är nu, alvatid är nuMinnenas röster stiger ur jordMinnenas röster stiger ur jord Alvatid är nu, alvatid är nuJorden får andrum och skänker roJorden får andrum och skänker ro Alvatid är nu,…

Heimdalsången

När vi i början av ett blot tänder elden brukar vi sjunga Heimdalsången. Heimdalheliga flammaheliga lågaheliga eld

Locke Ran

Många gånger när vi vandrar tillsammans till blotplatsen sjunger vi sången Locke Ran. Locke locke RanLocke locke RanKom alla rådare från öst och västKom alla rådare från norr och syd Hur visan går kan lyssnas på Spotify, framförd av Johan…

Frid i ring

I inledningen på våra blot så utlyser vi blotsfrid, där ingen må skada andra deltagare i ringen med ord eller slag. Under tiden vi sjunger nedanstående visa så skickar vi runt edsringen så alla kan gå i ed på att…

Aktiviteter 2024

På blotlagets senaste ting beslutades följande aktiviteter: Detaljer meddelas senare i god tid. Med reservation för ändringar.