Locke Ran

Många gånger när vi vandrar tillsammans till blotplatsen sjunger vi sången Locke Ran.

Locke locke Ran
Locke locke Ran
Kom alla rådare från öst och väst
Kom alla rådare från norr och syd

Hur visan går kan lyssnas på Spotify, framförd av Johan Sandström.

Frid i ring

I inledningen på våra blot så utlyser vi blotsfrid, där ingen må skada andra deltagare i ringen med ord eller slag. Under tiden vi sjunger nedanstående visa så skickar vi runt edsringen så alla kan gå i ed på att hålla blotsfrid. Den som inte tar emot ringen eller går i ed på att hålla blotsfrid, måste lämna blotet.

Frid i ring och frid i sin
makter lyssna till eden min

Frid i ring och frid i sin
makter lyssna till eden min

Ej ska jag skada med ord eller slag
heder i håg och handling har jag

Ej ska jag skada med ord eller slag
heder i håg och handling har jag

Text och melodi: Henrik Hallgren

Hur visan går kan lyssnas på YouTube.

Aktiviteter 2024

På blotlagets senaste ting beslutades följande aktiviteter:

  • Vårblot onsdag 20 mars 2024.
  • Majblot onsdag 1 maj 2024 klockan 16:00 vid Sandasjön.
  • Midsommarblot torsdag 20 juni 2024 kl 18:00 vid Sandasjön.
  • Torsblot måndag 29 juli 2024 klockan 18:00.
  • Höstblot söndag 22 september 2024 klockan 16:00 vid Sandasjön.
  • Alvablot lördag 2 november 2024 klockan 16:00 vid Eriksdal.
  • Julblot 21 december 2024 klockan 16:00 vid Kärrtorp.

Detaljer meddelas senare i god tid.

Med reservation för ändringar.