alvablot

Alvablot firas vanligen i månadsskiftet oktober november. Det riktas i första hand till förfäderna och förmödrarna, till nära vänner och släktingar som inte längre finns med oss i Midgård, till de ofödda och de avlidna. Men blotet hålls också ofta till Frejs, Frejas, Odens och alvernas ära. Alverna (svartalverna) hör som väsen i jorden nära samman med de döda. En del väljer att vid denna tid också välkomna vinterhalvårets ankomst och vinterns makter, ofta i skepnad av skidgudinnan Skade och vinterguden Ull.

Alvagalder

Vid alvabloten brukar vi sjunga denna galder.

Alvatid är nu, alvatid är nu
Minnenas röster stiger ur jord
Minnenas röster stiger ur jord

Alvatid är nu, alvatid är nu
Jorden får andrum och skänker ro
Jorden får andrum och skänker ro

Alvatid är nu, alvatid av nu
Ro spinner drömmar om växtkraft och liv
Ro spinner drömmar om växtkraft och liv

Text: Sylvia Hild
Melodi: Locke Ran
https://www.youtube.com/watch?v=oh2Y9xXzsso