disablot

Disablot firas vanligen i februari och högtidhåller diserna (de kvinnliga makterna), att ljuset är på väg tillbaka och att fröet börjar vakna till liv nere i jorden. Detta är den kallaste tiden och ofta spelar elden en central roll i blotet.

Disernas sång

Från Östres fäste stiger himmelens brud.
Så full av kraft, i alveglans
Står Sunna i sin skrud
Och diser danar ljus.

Vi hälsar, vi hälsar, vi hälsar vår stora fru
Vi hälsar, vi hälsar alla mäktiga diser nu.
Vi hälsar, vi hälsar, vi hälsar vår stora fru
Vi hälsar, vi hälsar alla nu.

I vinterns mitt
så vitklädd
är Fjörgyns hud
För årets mål
ger vi eldborgs skål
som värnar hem och hus
Och diser danar ljus

Vi hälsar, vi hälsar, vi hälsar vår stora fru
Vi hälsar, vi hälsar alla mäktiga diser nu.
Vi hälsar, vi hälsar, vi hälsar vår stora fru
Vi hälsar, vi hälsar alla nu.

Text och musik: Henrik Hallgren